Oracle of Seasons
ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 大地の章
(Zelda no Densetsu: Fushigi no Ki no Mi Daichi no Sho)

Release (Gameboy Color)  27. Februar 2001  14. Mai 2001  05. Oktober 2001